Hvert år rundt 20. juni samles elever og lærere til feiring av avsluttet skoleår og utdeling av kompetansebevis og vitnemål. Noen av våre elever står med et vitnemål i hendene for første  gang i sitt liv. I slike tilfeller blir vi alle beveget og retter en stor takk til vår oppdragsgiver og Herre Jesus Kristus.