A. TakkonstruksjonB. Plassering av takstolerC. Vindtetting av veggD. Montering sv termomur til tilbyggE. Avstiving av termomurF. Forankring av avstiving til termomourG. Blid og fornøyd arbeiderH. OversiktsbildeI. Forkantbord og takrennerJ. Innsetting av vinduer og dørerK. Innsetting av vinduer og dører